Betekenisvol werkgeverschap

Wij geloven dat we vanuit onze rol als betekenisvol werkgever de grootste impact maken en ongelijkheid kunnen verkleinen. Vanuit deze overtuiging leveren we een waardevolle bijdrage aan de Sustainable Developments Goals van de Verenigde Naties. Omdat we met de kennis, mensen en middelen die we in huis hebben de meeste impact kunnen maken in het sociaal domein, zijn onze kernactiviteiten vrijwel volledig hierop gericht.

We zetten in op diversiteit en inclusiviteit: we hebben een baan voor iedereen die bij ons wil werken. Tegelijkertijd nemen we onze verantwoordelijkheid om de milieubelasting van onze activiteiten zo veel mogelijk te reduceren om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Impact Video 20 Def Nl Vo 6

Sustainable Development Goals

Als familiebedrijf willen wij met de diensten en producten die we leveren ook een toekomst geven aan toekomstige generaties. Vanuit die gedachte heeft Vebego er in 2021 definitief voor gekozen de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad te nemen.

Eerlijk werk en economische groei

Als hoofddoel hebben we gekozen voor SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei). Wij creëren betekenisvolle banen door het sterker maken van kwetsbare mensen en door het verkleinen van culturele verschillen en inkomensongelijkheid. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze diensten, aan de loyaliteit van onze medewerkers en aan hun geluk en gezondheid. We willen een inclusieve bedrijfscultuur creëren, waarin iedereen zich gewaardeerd en op zijn gemak voelt.

 • Personeel
  In 2030 bestaat 30 procent van ons personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, uit asielzoekers en langdurig werklozen.
 • Diversiteit
  Zoals bekrachtigd in het Charter Diversiteit vergroten we geslacht- en etnisch-culturele diversiteit op top- en managementniveau. Ook streven we naar een meer inclusieve bedrijfscultuur.
Vebego Cleaning Services

Duurzaamheid

Daarnaast dragen wij actief bij aan SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie). We nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dit doen we door onze CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en door circulariteit een prominente plek te geven in onze bedrijfsvoering.

 • CO2-reductie
  In 2030 willen we CO2-neutraal zijn.
 • Circulariteit
  In 2030 is 50% van ons materiaalgebruik en afval circulair.
Groen
Vebego Foundation

Samen werken aan een betere dag van morgen voor kansarme kinderen en jongeren. Dat is de missie van de Vebego Foundation. En hoe meer collega’s zich hiervoor inzetten, hoe groter het verschil dat we kunnen maken. Door medewerkers financieel te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk, onze samenwerking met verschillende partners en met de organisatie van bouwreizen naar verschillende landen.

Ga naar VebegoFoundation.nl
Vebego Foundation